Kavio ry, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Nurmijärvi

Kuulutusaika

26.8.2020 - 2.10.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 25.8.2020 tekemällään päätöksellä nro 36/2020 (diaari TUUDno-2020-1759) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Kavio ry:lle Nurmijärvellä osoitteessa Julmakalliontie 2 järjestettävää tapahtumaa koskevat määräykset. Päätös koskee 5.9.-6.9.2020 järjestettävää tapahtumaa.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla 26.8.-2.10.2020. Tämä kuulutus on julkaistu 26.8.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 2.10.2020.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus