Jokioisten Maanrakennus Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Tuusula

Kuulutusaika

3.9.2021 - 11.10.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 2.9.2021 tekemällään päätöksellä nro 63/2021 (diaari TUUDno-2021-1953) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Jokioisten Maanrakennus Oy:lle Tuusulan kunnassa osoitteessa Högberginhaara 6, Tuusula tehtävää meluavaa työtä koskevat määräykset. Päätös koskee 6.9.2021 -31.3.2022 välisenä aikana tehtävää murskaus- ja seulontatyötä.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla 3.9.- 11.10.2021. Tämä kuulutus on julkaistu 3.9.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 11.10.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus