Jokioisten Maanrakennus Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Kerava

Kuulutusaika

18.8.2021 - 24.9.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 16.8.2021 tekemällään päätöksellä nro 59/2021 (diaari TUUDno-2021-1841) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Jokioisten Maanrakennus Oy:lle Keravan kaupungissa osoitteessa Jäspilänkatu 27, Kerava tehtävää meluavaa työtä koskevat määräykset. Päätös koskee 6.9.2021 -31.10.2021 välisenä aikana tehtävää paalutustyötä.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Keravan kaupungin verkkosivuilla 18.8.- 24.9.2021. Tämä kuulutus on julkaistu 18.8.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 24.9.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus