Jokelan elävän alakulttuurin kehitysyksikkö ry/Jekku ry, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Tuusula

Kuulutusaika

5.7.2024 - 12.8.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 4.7.2024 tekemällään päätöksellä nro 49/2024 (diaari TUUDno-2024-1526) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Jokelan elävän alakulttuurin kehitysyksikkö ry:lle (Jekku ry) osoitteessa Nukarintie 5, 05400 Jokela järjestettävää tapahtumaa varten koskevat määräykset. Päätös koskee 12.-13.7.2024 klo 13:00-23:30 järjestettävää ulkoilmatapahtumaa.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla 5.7 - 12.8.2024. Tämä kuulutus on julkaistu 5.7.2023 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 12.8.2024.

Lisätietoja: vs. ympäristötarkastaja, Leena Mehtätalo-Khanal, puh. 040 314 4875