Järvenpään Saalem-rukoushuoneyhdistys r.y, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Järvenpää

Kuulutusaika

21.4.2021 - 28.5.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 20.4.2021 tekemällään päätöksellä nro 21/2021 (diaari TUUDno-2021-747) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Järvenpään Saalem-rukoushuoneyhdistys r.y:lle Järvenpään kaupungissa järjestettävää tapahtumaa koskevat määräykset. Päätös koskee 29.6-4.7.2021 järjestettävää tapahtumaa. Päivittäinen tapahtuma-aika on seuraava: 30.6 klo 16-21, 1.7. klo 18-21, 2.7 klo 18-21, 3.7 klo 16-22 ja 4.7 klo 10-12 ja 15-18. Lisäksi päätöksellä saa suorittaa äänentoistolaitteiden testausta 29.6.2021.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 21.4.-28.5.2021. Tämä kuulutus on julkaistu 21.4.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 28.5.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi, puh. 040 314 4731.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus