Jatke Toimitilat Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Järvenpää

Kuulutusaika

16.11.2023 - 27.12.2023

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 14.11.2023 tekemällään päätöksellä nro 87/2023 (diaari TUUDno-2023-2385) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 122 §:n nojalla Jatke Toimitilat Oy:lle Järvenpään kaupungissa kiinteistöllä 186-401-11-68 (os. Soolokatu 5, Järvenpää) tehtäviä melua ja tärinää aiheuttavia töitä koskevat määräykset. Päätös koskee paalutustyötä aikavälillä 4.12.2023 -30.4.2024 ja louhintatyötä aikavälillä 4.12.2023 – 30.8.2024. Paalutustyötä tehdään em. aikavälillä kokonaisuudessaan noin 50 työpäivää. Louhintatyötä tehdään em. aikavälillä kokonaisuudessaan noin 30 työpäivää

Kuulutus päätöksestä on julkaistu 16.11.2023 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 23.11.2023.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 27.12.2023. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä/yhteydessä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä kuulutus sekä päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus pidetään nähtävillä 16.11.2023-​27.12.2023 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

Tämä kuulutus on nähtävillä myös Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 16.11.2023-​27.12.2023 välisen ajan. Lisäksi päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläoloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja, Ville Hämäläinen puh. 040 314 4730 ja neuvova ympäristötarkastaja puh. 040 314 4762.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus