Jatke Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Tuusula

Kuulutusaika

16.6.2020 - 22.7.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 16.6.2020 tekemällään päätöksellä nro 25/2020 (diaari TUUDno-2020-1542) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Jatke Oy:lle Tuusulan kunnassa osoitteessa Högbergintie 5 meluavia töitä koskevat määräykset. Päätös koskee 13.7 - 31.8.2020 välisenä aikana tehtävää lyöntipaalutustyötä.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla 16.6.-22.7.2020. Tämä kuulutus on julkaistu 16.6.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 22.7.2020.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus