Janne Kuulasvuo, päätös maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta hakemuksesta, Mäntsälä

Kuulutusaika

19.3.2024 - 25.4.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvontapäällikkö on tehnyt 14.3.2024 § 10 maastoliikennelain 30 §:n mukaisen päätöksen seuraavasta lupahakemuksesta:

Hakija: Janne Kuulasvuo

Toiminta: enduromoottoripyörien ja mönkijöiden harjoitusradat

Sijainti: Kiinteistö 505-410-36-9, Kivistö-Kaukastie, Ohkolan kylä, Mäntsälä

Diaarinumero: TuuDno-2022-1087

Päätös: Ympäristövalvontapäällikön viranhaltijapäätös 10 §/ 14.3.2024

 

Päätös pidetään nähtävillä oikaisuvaatimusaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

Päätöstä koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 19.3. - 25.4.2024 välisenä aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen, Tuusulan ja Mäntsälän kuntien sekä Hyvinkään kaupungin verkkosivuilla. Päätöskuulutus on julkaistu 19.3.2024 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen ympäristövalvontapäällikölle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä on oikaisuvaatimusohje.

 

Lisätietoja: ympäristövalvontapäällikkö Marjo Alho, p. 040 314 4710