Hakala Veijo, ympäristölupa, tarkkailun muuttaminen, Mäntsälä

Kuulutusaika

22.4.2021 - 31.5.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvontapäällikkö on viranhaltijapäätöksellä 19.4.2021 § 7 päättänyt muuttaa Veijo Hakalan lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen pohjaveden tarkkailua koskevaa lupamääräystä 11. Tarkkailusuunnitelman muuttamispäätös koskee Veijo Hakalan harjoittamaa soran murskausta Mäntsälän kunnan kiinteistöllä Hammarslott 505-405-4-22. Asia on tullut vireille toiminnanharjoittajan hakemuksesta.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi (kuulutukset ja lupa-asiat) sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Päätöskuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Mäntsälän kunnan verkkosivuilla (www.mantsala.fi > Asiointi ja päätöksenteko > Kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset) 22.4.-31.5.2021. Kuulutus on julkaistu 22.4.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta (29.4.2021). Päätöksen valitusaika päättyy 31.5.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Saku Nurminen, puh. 040 314 2259.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus