GRK Suomi Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Mäntsälä, Kaakkumäenraitti

Kuulutusaika

19.3.2024 - 25.4.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 15.3.2024 tekemällään päätöksellä nro 1/2024 (diaari TUUDno-2024-483) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 122 §:n nojalla GRK Suomi Oy:lle Mäntsälän kunnassa osoitteessa Kaakkumäenraitti, Mäntsälä tehtävää meluavaa työtä koskevat määräykset. Päätös koskee 25.3.2024 -​29.11.2024 välisenä aikana tehtävää paalutustyötä.

 

Kuulutus päätöksestä on julkaistu 19.3.2024 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 26.3.2024.

 

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 25.4.2024. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä/yhteydessä olevassa valitusosoituksessa.

 

Tämä kuulutus sekä päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus pidetään nähtävillä 19.3.2024- 25.4.2024 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

 

Tämä kuulutus on nähtävillä myös Mäntsälän kunnan verkkosivuilla 19.3.2024- 25.4.2024 välisen ajan. Lisäksi päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläoloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula).

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja, Leena Mehtätalo-Khanal puh. 040 314 4875

 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus