Fira Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Järvenpää

Kuulutusaika

5.10.2020 - 11.11.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 1.10.2020 tekemällään päätöksellä nro 44/2020 (diaari TUUDno-2020-2274) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Fira Oy:lle Järvenpään kaupungissa osoitteessa Verkkotie 12 tehtäviä meluavia töitä koskevat määräykset. Päätös koskee 21.10.-21.12.2020 välisenä aikana tehtäviä paalutustöitä.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 5.10.-11.11.2020. Tämä kuulutus on julkaistu 5.10.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 11.11.2020.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus