Finnish Pizza Enterprise Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Järvenpää

Kuulutusaika

10.5.2024 - 17.6.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 7.5.2024 tekemällään päätöksellä diaari TUUDno-2024-1017) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Finnish Pizza Enterprise Oy:lle Järvenpään kaupungissa osoitteessa Sibeliuksenkatu 19 lt 1, 04400 Järvenpää, järjestettäviä tilaisuuksia varten koskevat määräykset. Päätös koskee 10. -​26.5.2024 jääkiekon MM-kisojen Suomen alkulohkonotteluiden, välierien ja mitalipelien esittämistä. Äänentoistolaitteita saa käyttää otteluiden esittämiseen klo 24:00 saakka.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 10.5.- 17.6.2024. Tämä kuulutus on julkaistu 10.5.2024 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 17.6.2024.

Lisätietoja: vs.ympäristötarkastaja Leena Mehtätalo-Khanal puh. 040 314 4875