Destia Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Mäntsälä

Kuulutusaika

28.5.2020 - 6.7.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 26.5.2020 tekemällään päätöksellä nro 19/2020 (diaari TUUDno-2020-1245) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Destia Oy:lle Mäntsälän kunnassa osoitteessa Eteläinen Pikatie 730 sijaitsevan maantiesillan (Ohkolanjoen ylittävä silta) peruskorjauksen meluavia töitä koskevat määräykset. Päätös koskee 1.7.-30.11.2020 välisenä aikana tehtäviä töitä.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Mäntsälän kunnan verkkosivuilla 28.5.-6.7.2020. Tämä kuulutus on julkaistu 28.5.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 6.7.2020.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus