Carbo Culture Oy, koeluonteinen jätteenkäsittely, Kerava

Kuulutusaika

6.6.2024 - 15.7.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 4.6.2024 tekemällään päätöksellä nro 40/2024 (diaari TUUDno-2023-2037) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 122 §:n nojalla Carbo Culture Oy:lle Keravan kaupungissa kiinteistöllä 245-9-332-23 (os. Alikeravantie 33, 04250 Kerava) koeluontoista jätteenkäsittelyä koskevat määräykset. Päätös koskee kasvihuoneviljelyn- ja herkkusieniviljelyn kasvualustojen muuttamista pyrolyysiprosessissa biohiileksi aikavälillä 10.6.2024-30.4.2025.

Kuulutus päätöksestä on julkaistu 6.6.2024 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 13.6.2024.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 15.7.2024. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä/yhteydessä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä kuulutus sekä päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus pidetään nähtävillä 6.6.2024-​15.7.2024 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

Tämä kuulutus on nähtävillä myös Keravan kaupungin verkkosivuilla 6.6.2024-​15.7.2024 välisen ajan. Lisäksi päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävillä oloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja, Kaisa Autio-Nousiainen puh. 040 314 4742

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristötarkastaja