Bowling Corner Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Nurmijärvi

Kuulutusaika

6.6.2024 - 15.7.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 4.6.2024 tekemällään päätöksellä (diaari TUUDno-2024-1180) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Bowling Corner Oy:lle Nurmijärven kunnassa järjestettäviä tapahtumia koskevat määräykset. Päätös koskee 15.6.2024 osoitteessa Ojakkalantie 2, 01900 Nurmijärvi järjestettävää tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään klo 12:00-24:00.

 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

 

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Nurmijärven kunnan verkkosivuilla 6.6.-15.7.2024. Tämä kuulutus on julkaistu 6.6.2024 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 15.7.2024.

 

Lisätietoja: vs. ympäristötarkastaja Leena Mehtätalo-Khanal, puh. 040 3144875.

 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus