Aurarakennus Uusimaa Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Järvenpää

Kuulutusaika

26.3.2024 - 2.5.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 22.3.2024 tekemällään päätöksellä (diaari TUUDno-2024-597) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 122 §:n nojalla Aurarakennus Uusimaa Oy:lle Järvenpään kaupungissa osoitteessa Wärtsilänkatu 4, Järvenpää sijaitsevalla kiinteistöllä (186-7-730-2).  tehtävää meluavaa työtä koskevat määräykset. Päätös koskee 1.4.2024 -​10.5.2024 välisenä aikana tehtävää maalämpökaivojen poraustyötä.

 

Kuulutus päätöksestä on julkaistu 26.3.2024 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 2.4.2024.

 

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 2.5.2024. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä/yhteydessä olevassa valitusosoituksessa.

 

Tämä kuulutus sekä päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus pidetään nähtävillä 26.3.2024- 2.5.2024 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

 

Tämä kuulutus on nähtävillä myös Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 26.3.2024- 2.5.2024 välisen ajan. Lisäksi päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläoloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula).

 

Lisätietoja: vs.ympäristötarkastaja, Leena Mehtätalo-Khanal puh. 040 314 4875

 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus