Ab Sparal Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Järvenpää

Kuulutusaika

19.8.2020 - 25.9.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 18.8.2020 tekemällään päätöksellä nro 34/2020 (diaari TUUDno-2020-1796) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Ab Sparal Oy:lle Järvenpään kaupungissa osoitteessa Hallintokatu 2 tehtäviä meluavia töitä koskevat määräykset. Päätös koskee 17.8.-31.10.2020 välisenä aikana tehtäviä rakennuksen purkutöitä.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 19.8.-25.9.2020. Tämä kuulutus on julkaistu 19.8.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 25.9.2020.

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus