Ab Sparal Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Tuusula

Kuulutusaika

29.5.2020 - 7.7.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 29.5.2020 tekemällään päätöksellä nro 22/2020 (diaari TUUDno-2020-1366) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Ab Sparal Oy:lle Tuusulan kunnassa sijaitsevan Hyrylän varuskunta-alueen vanhan sotilaskodin purkamisen meluavia töitä koskevat määräykset. Purettava vanha sotilaskoti sijaitsee kiinteistöllä 858-401-1-7. Päätös koskee 29.6.-31.8.2020 välisenä aikana tehtävää purkutyötä.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla 29.5.-7.7.2020. Tämä kuulutus on julkaistu 29.5.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 7.7.2020.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus