ASM Kiviainespalvelu Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Nurmijärvi

Kuulutusaika

28.1.2021 - 8.3.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 27.1.2021 tekemällään päätöksellä nro 2/2021 (diaari TUUDno-2020-3059) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla ASM Kiviainespalvelu Oy:lle Nurmijärven kunnassa kiinteistöllä 543-2-142-1 (os. Iivarin metsätie) tehtäviä meluavia töitä koskevat määräykset. Päätös koskee 1.2.2021 -1.3.2022 välisenä aikana tehtäviä louhinta- ja murskaustöitä.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Nurmijärven kunnan verkkosivuilla 28.1.-8.3.2021. Tämä kuulutus on julkaistu 28.1.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 8.3.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus