Vihersiniverkostosuunnitelma, VISSI (nro 2009) OAS


 

Kuulutusaika

30.5.2024 - 5.8.2024

Kuulutus

Vihersiniverkostosuunnitelma, VISSI (nro 2009) osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tuusulan kunnassa on käynnistynyt vihersiniverkoston yleissuunnitelmatyö. Vihersiniverkostosuunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30.5. - 5.8.2024 mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten.

Yleissuunnitelma ohjaa koko kunnan vihersinirakenteen ja -verkoston suunnittelua yleispiirteisellä tasolla. Suunnitelman tavoitteena on tunnistaa Tuusulan keskeinen vihersinirakenne ja –verkosto tarkemman kaavoitus- ja suunnittelutyön tueksi. Työssä keskitytään nykyisiin arvoihin ja kehitettäviin yhteyksiin ja alueisiin sekä määritellään vihersinirakenteen tavoitetila. 

Siniviherrakenteella tarkoitetaan vesistöjä ja kasvullisia alueita. Siihen sisältyy puustoiset, avoimet ja kosteat elinympäristöt ja niiden väliin jäävät yhteysalueet (eli ekologiset käytävät) sekä rakennetut viheralueet. Siniviherrakenteen osia ovat esimerkiksi metsät, pellot, niityt, puistot, vesistöt, reitit ja muut alueiden väliset yhteydet. 

Yleissuunnitelma ei ole virallinen kaavataso, eikä sillä ole oikeusvaikutuksia, eikä sen hyväksymisestä voi valittaa. Yleissuunnitelma on nimensä mukaisesti luonteeltaan yleispiirteinen ja selvityksenomainen.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63§ mukaisessa OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi suunnitelma laaditaan, miten suunnitelma etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin edetessä. OAS löytyy kunnan verkkosivuilta

 

Vihersiniverkostosuunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30.5. - 5.8.2024 välisenä aikana Tuusulan kunnan verkkosivuilla yleissuunnitelman hankekortilla osoitteessa tuusula.fi/kaavatvireilla sekä TuusInfon asiakaspalvelun tiloissa Hyrylän kirjastolla (Autoasemankatu 2), Jokelan kirjastolla (Keskustie 20) sekä Kellokosken kirjastolla (Kuntotaival 2B).

 

Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään jättämään nähtävilläolon aikana

·         Tuusulan kunnan verkkosivuilla olevan sähköisen asiointilomakkeen kautta. Anna palautetta tästä -lomake löytyy yleissuunnitelmatyön hankekortilta osoitteesta tuusula.fi/kaavatvireilla.  

      tai

·         Kirjeitse joko osoitteeseen Kaavoitus, PL 60, 04301 Tuusula tai TuusInfon toimipisteeseen niiden aukioloaikoina. Mielipiteessä on ilmoitettava yleissuunnitelman nimi “Vihersiniverkostosuunnitelma, VISSI”

 

Vihersiniverkostosuunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esitellään kaikille avoimissa asukasilloissa: 
- 6.6.2024 klo 17.30-19.30. Rykmentinpuiston ruokala, Rykmentintie 48, 04300 Tuusula
- 12.6.2024 klo 18.00-19.00. Kellokosken koulu, Koulutie 7, 04500 Tuusula
- 13.6.2024 klo 18.00-19.00. Jokelan yläaste, Jyväkuja 13, 05400 Jokela

Hyrylän asukasillassa (6.6.) esitellään samalla myös Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, Tuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä Puistokylän asemakaavaehdotusta.

Lisätietoja löydät Tuusulan tapahtumakalenterista tapahtumat.tuusula.fi. 

Osallistumis- ja arviointisunnitelman nähtävilläolon aikana 30.5.-5.8.2024 on auki myös karttakysely, jolla kerätään asukkaiden ja muiden virkistysalueiden käyttäjien havaintoja ja kokemuksia yleissuunnitelmatyön pohjaksi. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia ja se toimii sekä tietokoneella, että puhelimella. Kyselyn linkki löytyy 30.5. alkaen yleissuunnitelman hankekortilta ja tuusula.fi/kaavatvireilla -sivulta. Kysely on auki 5.8.2024 asti.

Tilaa Tuusula suunnittelee ja rakentaa -uutiskirje ja seuraa kaavoituksen ajankohtaisia uutisia.
tuusula.fi/uutiskirje

Lisätietoja yleissuunnitelmatyöstä antaa
Henna Lindström, 040 314 3513, henna.lindstrom@tuusula.fi
Tiia Niemelä, 040 314 3520, tiia.niemela@tuusula.fi
Terhi Wermundsen,  040 314 3065, terhi.wermundsen@tuusula.fi
Katariina Väätänen, 0403143523, katariina.vaatanen@tuusula.fi

Linkki vihersiniverkoston yleissuunnitelman hankekortille

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.