Tuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelma, pohjoisosa (nro 2006) OAS

Kuulutusaika

30.5.2024 - 5.8.2024

Kuulutus

Tuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelma, pohjoisosa (nro 2006) osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma nähtävillä ja karttakysely avoinna 30.5. - 5.8.2024 


Tuusulanjokilaakson pohjoisosan virkistyskäytön yleissuunnittelu on käynnistynyt. Tuusulanjokilaakson 
virkistyskäytön yleissuunnitelmassa osoitetaan jokilaakson pohjoisosaan Koskenmäentien ja Tuusulanjoentien 
väliselle alueelle virkistysreitistö, siihen kytkeytyvät olemassa olevat virkistyskohteet (luonto, viheralueet, maisema, 
liikunta, palvelut) ja kulttuurikohteet sekä esitetään tavoitellut täydennystarpeet kaavoituksen, viherpalveluiden ja 
vapaa-aikapalveluiden jatkosuunnittelun valmisteluaineistoksi. 

Yleissuunnitelma ei ole virallinen kaavataso, eikä sillä ole oikeusvaikutuksia, eikä sen hyväksymisestä voi valittaa. 
Yleissuunnitelma on nimensä mukaisesti luonteeltaan yleispiirteinen ja selvityksenomainen.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 63§ mukaisessa OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään 
miksi suunnitelma laaditaan, miten suunnitelma etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin edetessä. OAS löytyy kunnan 
verkkosivuilta.
 

Kuntakehityslautakunta on 8.5.2024 § 48 päättänyt asettaa Tuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelma, 
pohjoisosa -työn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 vuorokauden ajaksi mielipiteiden ja lausuntojen 
esittämistä varten. Aineistot ovat nähtävillä 30.5.–5.8.2024 välisenä aikana kunnan verkkosivuilla osoitteessa: 
www.tuusula.fi/kaavatvireilla sekä TuusInfo-asiakaspalvelun tiloissa kunnan pääkirjaston rakennuksessa osoitteessa 
Autoasemankatu 2. 

Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voit jättää 5.8.2024 mennessä joko: 

 Tuusulan kunnan verkkosivuilla olevan sähköisen asiointilomakkeen kautta 
 www.tuusula.fi/kaavatvireilla 
 Valitse sivun alhaalta Tuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelma 
 Hankekortin alareunassa on linkki ”Anna palautetta tästä”. 

TAI 

 kirjeitse osoitteeseen Kaavoitus, PL 60, 04301 Tuusula tai TuusInfon toimipisteeseen. Kuoreen ja 
mielipiteeseen merkintä ”Tuusulanjokilaakson virkistykäytön yleissuunnitelma, pohjoisosa” 

Alueen suunnittelusta järjestetään asukastilaisuus torstaina 6.6.2024 klo 17.30-19.30. Rykmentinpuiston 
ruokalassa osoitteessa Rykmentintie 48.
Yleisötilaisuudessa esitellään Tuusulanjokilaakson 
virkistyskäytön yleissuunnitelman pohjoisosan osallistumis- ja arviointisuunnitelman lisäksi seuraavia 
ajankohtaisia suunnitelmia: Vihersiniverkostosuunnitelman (VISSI) osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, 
Rykmentinpuiston yleissuunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä Puistokylän 
asemakaavaehdotusta.   

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana 30.5.–5.8.2024 on auki myös karttakysely, jolla 
kerätään asukkaiden ja muiden virkistysalueiden käyttäjien havaintoja ja kokemuksia yleissuunnitelmatyön 
pohjaksi. Kyselyn linkki löytyy 30.5. alkaen yleissuunnitelman hankekortilta ja tuusula.fi/kaavatvireilla -
sivulta.   

Lisätietoja yleissuunnitelmasta (etunimi.sukunimi@tuusula.fi): 
Terhi Wermundsen, erityisasiantuntija, p. 040 314 3065 
Henna Lindström, yleiskaavasuunnittelija, p. 040 314 3513 
Tiia Niemelä, kaavasuunnittelija, p. 040 314 3520 

Tilaa Tuusula suunnittelee ja rakentaa -uutiskirje ja seuraa kaavoituksen ajankohtaisia uutisia.  

tuusula.fi/uutiskirje 


    

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.