Sulan työpaikka-alue III, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus, kaava nro 3618

Kuulutusaika

30.9.2021 - 1.11.2021

Kuulutus

Suunnittelualue sijoittuu Fallbackantien, Korvenrannantien ja Tuusulan itäväylän rajaamalle alueelle. Asemakaavalla laajennetaan nykyistä Sulan työpaikka-aluetta. Kaava-alueen pinta-ala on n. 54,6 ha. Asemakaava on ollut osa laajempaa Sulan työpaikka-alueen asemakaavaa (3535), joka on kaavan ehdotusvaiheessa jakautunut kolmeksi erilliseksi asemakaavaksi.

Kaavaehdotus on MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 30.9.–1.11.2021 välisenä aikana TuusInfo asiakaspalvelun tiloissa (Autoasemankatu 2) sekä kunnan verkkosivuilla www.tuusula.fi/kaavatvireilla

Muistutukset kaavaehdotuksesta toimitetaan 1.11.2021 klo 16.00 mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@tuusula.fi, sähköisen asioinnin lomakkeella kunnan verkkosivuilla (Tuusula-tietoa/Asioi verkossa) tai kirjeitse osoitteella Tuusulan kunta, Kaavoitus, PL 60, 04301 TUUSULA.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Petteri Puputti p. 040 314 3515

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.