Puistokylä, asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3589

Kuulutusaika

29.4.2021 - 31.8.2021

Kuulutus

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PUISTOKYLÄ, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3589

Rykmentinpuiston Puistokylään suunnitellaan monipuolista asuinaluetta, jonka sekoitettu rakenne vaihtelee kerrostaloista kytkettyihin pientaloihin ja erillispientaloihin. Alueen toteuttaminen edellyttää katuyhteyden rakentamista Fallbackantielle alueen kytkemiseksi Tuusulanväylään

Suunnittelualue rajautuu pohjoisosassa Puustellinmetsään, lännessä urheilukeskukseen ja etelässä Palkkitien teollisuusalueeseen. Suunnittelualueen itäpuolinen alue on asemakaavoittamatonta luonnontilaista metsäaluetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 30 ha. Alueen rajausta voidaan vielä muuttaa suunnittelutyön edetessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 29.4 - 31.8.2021 välisenä aikana TuusInfossa asiakaspalvelun tiloissa. Autoasemankatu 2 ja kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi/kaavatvireilla

Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää 31.8.2021 klo 16 asti sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi, sähköisen asioinnin lomakkeella www.tuusula.fi (Tuusula-tietoa/Asioi verkossa) tai osoitteella Tuusulan kunta, Kaavoitus, PL 60, 04301 TUUSULA.

Lisätietoja kaavasta antaa projektipäällikkö Jouni Määttä p. 040 314 2016.

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.