Länsi-Kolsa, asemakaava ja asemakaavan muutos 3511 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuulutusaika

2.11.2023 - 11.12.2023

Kuulutus

Ilmoitus kaavan valmistelun vireille tulosta 

Länsi-Kolsa, asemakaava ja asemakaavan muutos 3511
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Länsi-Kolsan -kaava-alue sijaitsee Tuusulan kunnan pohjoisosassa Jokelassa, noin 1,5 km Jokelan juna-asemasta ja 1 km Hyvinkään kaupungin rajasta. Kaava-alue sijoittuu Kolsan pientaloalueen, Jokelan läntisen työpaikka-alueen, Reinintien ja Kolsanmetsän väliselle alueelle.

Länsi-Kolsan tavoitteena on tarkastella uudelleen pientalovaltaisen alueen sijoittumista. Kunnan ensisijaisena päämääränä on varmistaa riittävä tonttituotanto sekä virkistysalueiden ja reittien saavutettavuus sekä mahdollistaa Jokelan taajaman kehittymisedellytykset.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtä­villä 2.11. - 11.12.2023 välisenä aikana TuusInfon asiakaspalvelun tiloissa Hyrylän kirjastolla (Autoasemankatu 2) ja Jokelan kirjastolla (Keskustie 20) sekä Tuusulan kunnan verkkosivuilla www.tuusula.fi/kaavatvireilla.

 

Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 11.12.2023 mennessä:

 

·        Tuusulan kunnan verkkosivuilla olevan sähköisen asiointilomakkeen kautta www.tuusula.fi/kaavatvireilla > länsi-Kolsa > Anna palautetta tästä

tai

·        kirjeitse joko osoitteeseen Kaavoitus, PL 60, 04301 Tuusula tai TuusInfon toimipisteeseen niiden aukioloaikoina. Mielipiteen kirjekuoreen on merkittävä kaavan nimi ja kaavanumero ”Länsi-Kolsa nro ”.3511”

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta järjestetään kaikille avoin asukastilaisuus Jokelan koulukeskuksen ruokalassa ja peilisalissa (Jyväkuja 13, 05400) 30.11.223 klo 18.00-20.00. Lisää tietoa asukastilaisuudesta (ja linkki asukastilaisuuteen) on Tuusulan kunnan verkkosivuilla tapahtumakalenterissa tapahtumat.tuusula.fi. 

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan suunnittelija Aamu Kurjenpuu., p. 040 314 3519.

 

2.11.2023 Tuusulan kunta, kaavoitus

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.