Lahelan yleissuunnitelma

Kuulutusaika

9.11.2023 - 11.12.2023

Kuulutus

Hyrylässä Lahelanpellon alue kehittyy yleissuunnitelman päivityksen kaavaehdotus nähtävillä 9.11.-11.12.2023.

Lahelanpellon asuinalueen täydentyminen Hyrylän ydintaajaman suuntaan on käynnissä.

Lahelanpellon kaavoitusta edistetään askel eteenpäin, kun kunnanhallitus 30.10.2023 § 410 on päättänyt asettaa Lahelanpellon yleissuunnitelman päivityksen kaavaehdotuksen nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Lahelan alueelle on hyväksytty yleissuunnitelma vuonna 2008, jota on tarkoitus päivittää vielä asemakaavoittamattomien alueiden osalta. Yleissuunnittelutyön ensisijaisena tavoitteena tuottaa tietoa alueen asemakaavoitusta varten ja yhteensovittaa laajempia osakokonaisuuksia.

Yleissuunnitelma ei ole virallinen kaavataso, eikä sillä ole oikeusvaikutuksia, mutta se toimii jatkossa laadittavien asemakaavojen selvitysaineistona.

Muistutuksen kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisena nähtävilläolon 9.11.-11.12.2023 aikana, ja viimeistään 11.12.2023.

Kirjalliset muistutukset pyydetään lähettämään

                      •                    Tuusulan verkkosivuilla olevan sähköisen asiointilomakkeen kautta. Anna palautetta tästä-lomake on verkossa kaavan hankekortilla: Tuusula.fi Asuminen ja ympäristö/Vireillä olevat                                       kaavahankkeet > ”Lahelan yleissuunnitelman päivitys”.

tai

                      •                    kirjeitse joko osoitteeseen Kaavoitus, PL 60, 04301 Tuusula tai TuusInfon toimipisteeseen niiden aukioloaikoina. Kirjekuoressa on  ilmoitettava kaavatyön nimi ”Lahelan yleissuunnitelman päivitys”.

 

Kaavan materiaali ja sähköinen asiointilomake ovat Tuusulan kunnan verkkosivuilla ”Asuminen ja ympäristö/Vireillä olevat kaavahankkeet”. Nähtävilläolon aikana materiaaliin voi tutustua myös TuusInfossa. TuusInfo palvelee Tuusulan pääkirjaston rakennuksessa (Autoasemankatu 2, Hyrylä, Tuusula). TuusInfon palvelupisteiden aukioloajat ovat Tuusulan verkkosivuilla ”Ota yhteyttä/Asiakaspalvelu”. 

Asukastilaisuus 28.11.2023

Asukastilaisuus järjestetään osana Hyrylän pormestari-iltaa tiistaina 28.11.2023 Kulttuuritalo Moniossa, klo 18-20 (osoite: Pataljoonantie 6 C, 04300 Hyrylä).

Tarkemmat tiedot tilaisuudesta löytyy Tuusulan kunnan verkkosivuilta tapahtumakalenterista tapahtumat@tuusula.fi  
 

Lisätiedot:
Kaavasuunnittelija Teija Hallenberg, p. 040 314 3039, teija.hallenberg@tuusula.fi

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.