Lahelan kampus nro 3542 asemakaavaehdotus

Kuulutusaika

9.11.2023 - 11.12.2023

Kuulutus

Hyrylässä Lahelanpellon alue kehittyy Lahelan kampuksen asemakaavaehdotus nähtävillä 9.11.-11.12.2023.

Lahelanpellon asuinalueen täydentyminen Hyrylän ydintaajaman suuntaan on käynnissä.

Lahelanpellon kaavoitusta edistetään askel eteenpäin, kun kunnanhallitus 30.10.2023 § 411 on päättänyt asettaa Lahelan kampuksen asemakaavaehdotuksen nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Asemakaava koskee Lahelanpelto II ja Tuusulanjoen välistä aluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa päiväkodin ja uudenlaisen oppimisympäristön mukaisen koulukeskuksen sijoittumisen alueelle, viheraluetta sekä tarvittavat ajoneuvo- ja kevyen liikenteen verkon ratkaisut suunnittelualueella.

Muistutuksen kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisena nähtävilläolon 9.11.-11.12.2023 aikana, ja viimeistään 11.12.2023.

Kirjalliset muistutukset pyydetään lähettämään

 

                      •                    Tuusulan verkkosivuilla olevan sähköisen asiointilomakkeen kautta. Anna palautetta tästä-lomake on verkossa kaavan hankekortilla: Tuusula.fi Asuminen ja ympäristö/Vireillä olevat                                       kaavahankkeet > ”Lahelan kampus”.

tai

                      •                    kirjeitse joko osoitteeseen Kaavoitus, PL 60, 04301 Tuusula tai TuusInfon toimipisteeseen niiden aukioloaikoina. Kirjekuoressa on ilmoitettava kaavatyön nimi ”Lahelan kampus nro 3542”.

Kaavan materiaali ja sähköinen asiointilomake ovat Tuusulan kunnan verkkosivuilla ”Asuminen ja ympäristö/Vireillä olevat kaavahankkeet”. Nähtävilläolon aikana materiaaliin voi tutustua myös TuusInfossa. TuusInfo palvelee Tuusulan pääkirjaston rakennuksessa (Autoasemankatu 2, Hyrylä, Tuusula). TuusInfon palvelupisteiden aukioloajat ovat Tuusulan verkkosivuilla ”Ota yhteyttä/Asiakaspalvelu”.

Asukastilaisuus 28.11.2023

Asukastilaisuus järjestetään osana Hyrylän pormestari-iltaa tiistaina 28.11.2023 Kulttuuritalo Moniossa, klo 18-20 (osoite: Pataljoonantie 6 C, 04300 Hyrylä).

Tarkemmat tiedot tilaisuudesta löytyy Tuusulan kunnan verkkosivuilta tapahtumakalenterista tapahtumat@tuusula.fi  

Lisätiedot:
Kaavasuunnittelija Teija Hallenberg, p. 040 314 3039, teija.hallenberg@tuusula.fi

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.