Jokelan rautatiealueen asemakaavan muutosehdotus nro 3653

Kuulutusaika

28.7.2022 - 31.8.2022

Kuulutus

Kuulutetaan nähtäville

Jokelan rautatiealueen asemakaavan muutosehdotus nro 3653  

Jokelassa Pasilan ja Riihimäen välisellä rautatiealueella on tavoitteena nostaa liikenteen välityskykyä, jota varten Väylävirasto laatii ratasuunnitelman lisäraiteista ja meluesteiden täydentämisestä. Sen mahdollistamiseksi Tuusulan osalta asemakaava-alueella tarkistetaan vähäisesti eräiltä osin rautatiealueeseen rajautuvien alueiden rajoja Hyvinkään rajan sekä Raturinkujan ja Jokelantien liittymän välillä.

Muistutuksen voi jättää kirjallisena nähtävilläolon 28.7.–31.8.2022 aikana.


Kirjalliset muistutukset pyydetään lähettämään viimeistään 31.8.2022:

  • Tuusulan verkkosivuilla olevan sähköisen asiointilomakkeen kautta. Anna palautetta tästä-lomake löytyy Tuusula.fi Asuminen ja ympäristö/Vireillä olevat kaavahankkeet > Jokelan rautatiealueen asemakaavan muutos.

tai

  • kirjeitse joko osoitteeseen Kaavoitus, PL 60, 04301 Tuusula tai TuusInfon toimipisteeseen niiden aukioloaikoina. Muistutuksen kirjekuoreen on merkittävä kaavan nimi ja kaavanumero ”Jokelan rautatiealueen asemakaavan muutos nro 3653”.

 

Kaavan materiaali ja sähköinen asiointilomake ovat Tuusulan kunnan verkkosivuilla ”Asuminen ja ympäristö/Vireillä olevat kaavahankkeet”. Nähtävilläolon aikana materiaaliin voi tutustua myös TuusInfossa. TuusInfo palvelee Tuusulan pääkirjaston rakennuksessa (Autoasemankatu 2, Hyrylä, Tuusula) sekä Jokelassa (kirjasto, Keskustie 20, 05400 Jokela). TuusInfon palvelupisteiden aukioloajat ovat Tuusulan verkkosivuilla ”Ota yhteyttä/Asiakaspalvelu”.

 

Lisätietoja kaavasta antaa asemakaava-arkkitehti Petteri Erling p. 040 314 3673 (1.8.2022 lähtien).

 

Kunnanhallitus 27.6.2022