Ilmoitus voimaantulokuulutuksesta, Högberginhaaran jatke II, asemakaavan muutos, kaava nro 3623

Kuulutusaika

29.4.2021 - 21.5.2021

Kuulutus

Valtuusto on 8.2.2021 § 4 hyväksynyt

Högberginhaaran jatke II, asemakaavan muutoksen

Päätös saanut lainvoiman 22.3.2021 ja kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Valtuusto 28.4.2021

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.