Hyrylän palvelukeskus, asemakaavan muutosluonnos, kaava nro 3615

Kuulutusaika

6.1.2021 - 8.2.2021

Kuulutus

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Hyrylän keskustaan, kirjaston, vanhan ostoskeskuksen ja päivittäistavarakauppojen sekä linja-autoaseman alueelle ja välittömään ympäristöön.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 6.1 - 8.2.2021 välisenä aikana TuusInfossa asiakaspalvelun tiloissa (Autoasemankatu 2) ja kunnan verkkosivuilla www.tuusula.fi (Asuminen ja ympäristö/Kaavoitus ja maankäyttö/Kaavoitus/vireillä olevat kaavahankkeet).

Lisätietoja antaa kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen p. 040 314 2012

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.