Hyökkälän Väinöläntien asemakaavan muutos

Kuulutusaika

6.5.2024 - 6.6.2024

Kuulutus

Ilmoitus kaavan valmistelun vireille tulosta   

Hyökkälän Väinöläntien asemakaavan muutos, kaavanumero 3669 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 

Hyrylässä Hyökkälän alueella selvitetään Hyökkälän lakkautettavan yhtenäiskoulun ympäristön 
täydennysrakentamista asuinkortteleilla maisema- ja kulttuuriarvot huomioiden. Arkkitehtonisesti 
arvokkaat koulukokonaisuuden osat säästetään, suojellaan ja muunnetaan Tuusulan taidemuseon 
käyttöön. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on nähtävillä 6.5. - 6.6.2024 välisenä aikana 
Tuusulan kunnan verkkosivuilla kaavatyön hankekortilla osoitteessa www.tuusula.fi/kaavatvireilla sekä TuusInfon asiakaspalvelun tiloissa Hyrylän kirjastolla (Autoasemankatu 2).  

Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan nähtävilläolon aikana: 

• Sähköisen asiointilomakkeen kautta. Anna palautetta tästä -lomake löytyy kaavatyön 
hankekortilta. Hankekortti löytyy kaavatyön nimellä osoitteesta www.tuusula.fi/kaavatvireilla.

tai  

• kirjeitse joko osoitteeseen Kaavoitus, PL 60, 04301 Tuusula tai TuusInfon toimipisteeseen niiden
aukioloaikoina. Mielipiteessä on ilmoitettava kaavatyön nimi ja numero: Hyökkälän Väinöläntie
3669. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta järjestetään asukastilaisuus, joka on avoin kaikille. Asukastilaisuus
järjestetään 21.05.2024 klo 17:30 - 19:00 Rykmentinpuiston ruokasalissa (Rykmentintie rak. 48). Lisätietoja
löydät Tuusulan tapahtumakalenterista tapahtumat.tuusula.fi 

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan suunnittelija asemakaava-arkkitehti Vili Lustman, p. 040 314 2018. 

24.04.2024 
Tuusulan kunta, kaavoitus 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.