Aropolku, asemakaavan muutos nro 3611

Kuulutusaika

30.9.2020 - 30.10.2020

Kuulutus

Ilmoitus vireilletulosta/osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Aropolku, asemakaavan muutos nro 3611

Vähäisen asemakaavan muutoksen tavoitteena on poistaa Aropolku niminen yleiselle jalankululle varattu tiealue asuinalueiden läheisyydessä olevan liikenteen rauhoittamiseksi ja tarkastella mahdollisuutta yhdistää alue osaksi tontteja.

Samalla korjataan katualueen ja korttelialueiden välisiä rajalinjoja Jussilantien alueella sekä Jussilantien ja Jokipellontien risteysalueella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 01.10.– 30.10.2020 välisenä aikana TuusInfo asiakaspalvelun tiloissa, Autoasemankatu 2 ja kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi (Asuminen ja ympäristö/Kaavoitus ja maankäyttö/Kaavoitus/Vireillä olevat kaavahankkeet).

Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää 30.10.2020 klo 16 asti sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi,
sähköisen asioinnin lomakkeella www.tuusula.fi (Tuusula-tietoa/Asioi verkossa) tai osoitteella Tuusulan kunta, Kaavoitus, PL 60, 04301 TUUSULA.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavoitusavustaja Carita Kosonen p. 040 314 3520

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.