Yleiskaavasuunnittelijan julkipanolista 8.9.2021

Kuulutusaika

10.9.2021 - 11.10.2021

Kuulutus

Yleiskaavasuunnittelijan julkipanolista 8.9.2021.

Yleiskaavasuunnittelija on tehnyt seuraavat päätökset.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.9.2021, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoituksessa. Julkipanolista liitteenä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.