Yleiskaavasuunnittelijan julkipanolista 25.8.2021.

Kuulutusaika

27.8.2021 - 27.9.2021

Kuulutus

Yleiskaavasuunnittelijan julkipanolista 25.8.2021.

Yleiskaavasuunnittelija on tehnyt seuraavat päätökset.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.8.2021, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien asinomaisten tietoon. Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoituksessa. Julkipanolista liitteenä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.