Yleiskaavasuunnittelijan julkipanolista 9.4.2021

Kuulutusaika

9.4.2021 - 10.5.2021

Kuulutus

Yleiskaavasuunnittelijan julkipanolista 7.4.2021.

Yleiskaavasuunnittelija on tehnyt seuraavat päätökset.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 9.4.2021, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien asiaomaisten tietoon. Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoituksessa. Julkipanolista liitteenä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.