Yleiskaavasuunnittelijan julkipanolista 26.6.2020

Kuulutusaika

26.6.2020 - 27.7.2020

Kuulutus

Yleiskaavasuunnittelija on 24.6.2020 tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.6.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kaavoituksessa.  Julkipanolista liitteenä.