Yleiskaavasunnittelijan julkipanolista 23.4.2021

Kuulutusaika

23.4.2021 - 25.5.2021

Kuulutus

Yleiskaavasuunnittelijan julkipanolista 21.4.2021.

Yleiskaavasuunnittelija on tehnyt seuraavat päätökset.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.4.2021, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoituksessa. Julkipanolista liitteenä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.