Yleikaavasuunnittelijan julkipano 2.10.2020

Kuulutusaika

2.10.2020 - 2.11.2020

Kuulutus

Yleiskaavasuunnittelija on 30.9.2020 tehnyt seuraavat päätökset. Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 2.10.2020, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kaavoituksessa. Yleiskaavasuunnittelijan julkipanolista 2.10.2020 liitteenä.