Rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Jokinotkontielle

Kuulutusaika

4.9.2020 - 4.10.2020

Kuulutus

Vs kaavoituspäällikkö on 2.9.2020 tehnyt seuraavan päätöksen. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 4.9.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.


Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kaavoituksessa. Vs kaavoituspäällikön julkipanolista 2.9.2020 liitteenä.