Rakennusvalvontajaoston kokouksen 11.2.2021 julkipanolista

Kuulutusaika

15.2.2021 - 18.3.2021

Kuulutus

Rakennusvalvontajaosto on tehnyt 11.2.2021 seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon
jälkeen 16.2.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja
siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa. Julkipanolista liitteenä.