Kaavoituspäällikön julkipanolista 

Kuulutusaika

18.11.2021 - 20.12.2021

Kuulutus

Kaavoituspäällikön julkipanolista 18.11.2021.

Kaavoituspäällikkö on tehnyt seuraavat seuraavat päätökset.

Päätös annetaan 19.11.2021 julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulevat kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoituksessa.