Kaavoituspäällikön julkipanolista 9.4.2021

Kuulutusaika

9.4.2021 - 10.5.2021

Kuulutus

 Kaavoituspäällikön julkipanolista 7.4.2021.

Kaavoituspäällikkö on tehnyt seuraavat päätökset.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 9.4.2021, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoituksessa. Julkipanolista liitteenä.

Tiedoksisaannin katsiotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivä julkaisemisajankohdasta.