Kaavoituspäällikön julkipanolista 18.12.2020

Kuulutusaika

18.12.2020 - 20.1.2021

Kuulutus

Kaavoituspäällikkö on tehnyt 16.12.2020 seuraavat päätökset.

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 18.12.2020, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoituksessa

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.