Kaavoituspäällikön julkipanolista 21.12.2020

Kuulutusaika

21.12.2020 - 24.1.2021

Kuulutus

Kaavoituspäällikkö on tehnyt 21.12.2020 seuraavan päätöksen.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.12.2020, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kaavoituksessa.

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.