Kaavoituspäällikön julkipanolista 26.6.2020

Kuulutusaika

26.6.2020 - 27.7.2020

Kuulutus

Vt Kaavoituspäällikkö on 24.6.2020 tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.6.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kaavoituksessa. Julkipanolista liitteenä.