Johtavan rakennustarkastajan julkipanolista viikko 47

Kuulutusaika

25.11.2021 - 10.12.2021

Kuulutus

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt 24.11.2021 seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.11.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa. Julkipanolista liitteenä.