Johtavan rakennustarkastajan julkipanolista viikko 36

Kuulutusaika

9.9.2021 - 24.9.2021

Kuulutus

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt 08.09.2021 seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.09.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

Julkipanolista liitteenä.