Johtavan rakennustarkastajan julkipanolista viikko 17

Kuulutusaika

29.4.2021 - 14.5.2021

Kuulutus

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt 28.4.2021 seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.4.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa. Julkipanolista liitteenä.