Johtavan rakennustarkastajan julkipanolista viikko 7

Kuulutusaika

18.2.2021 - 5.3.2021

Kuulutus

 

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt 17.2.2021 seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.2.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa. Julkipanolista liitteenä.