Johtavan rakennustarkastajan julkipanolista viikko 2

Kuulutusaika

14.1.2021 - 29.1.2021

Kuulutus

 

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt 13.1.2021 seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.1.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa. Julkipanolista liitteenä.