Johtavan rakennustarkastajan julkipanolista viikko 42

Kuulutusaika

15.10.2020 - 30.10.2020

Kuulutus

Johtava rakennustarkastaja on tehnyt 14.10.2020 seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.10.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa. Julkipanolista liitteenä.